Szczep ZHP "Leśni" Poznań


HISTORIA NASZEGO ŚRODOWISKA

Jesteśmy środowiskiem o dość długiej i bogatej historii, w której były momenty wesołe i smutne, były okresy triumfów i okresy kryzysowe. Nasza historia jest na szczęście w większości dość solidnie udokumentowana w kronikach, wspomnieniach, fotografiach. W ściśle formalnym sensie historia pod szyldem "Szczep ZHP Leśni" to lata 1987-2004, ale ani w 1987 się nie zaczęło znikąd, ani w 2004 się nie skończyło. Obecnie 11 PDH, 434 PDH, 104 PDH i 36 NMGZ dalej tworzą historię. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą przeszłością. Staramy się ją opisywać obiektywnie, a zarazem żywo. Znajdziecie tu daty, zdjęcia, kopie plakietek i odznak, imiona, opisy obozów i zimowisk, rajdów i biwaków, także osobiste wspomnienia i historyjki. Szczegółowo można zapoznać się z historią rok po roku i z poszczególnymi obozami, od 1987 do teraz - artykuły pod hiperłączami PONIŻEJ W TABELI. ZAPRASZAMY:

1929-1939/
1945
DAWNE TRADYCJE:
11 PDH im. K. Pułaskiego przy Szkole Powszechnej nr 20 na Starołęce - okres przedwojenny. Wojenne losy: NOB i Szare Szeregi, polegli i zamordowani.
1945-1950 i 1956-1971 DAWNE TRADYCJE:
11 PDH i Hufiec XI Harcerzy Łączności 1945-1950. 11 PDH na Starołęce w Hufcu Poznań-Starołęka (1956-1960) i Poznań-Nowe Miasto (od 1960)
1971-1981 BLIŻSZE KORZENIE:
Szczep ZHP przy SP-20 na Ratajach (Os. Rzeczypospolitej) - od gigantomanii i eksperymentów do normalności.
I 1982 - VI 1984 BLIŻSZE KORZENIE:
Środowisko harcerskie przy Szkole Podstawowej nr 20 w latach 80-tych - 11 PDH "Turystyczna", 36 PDZ "Mali Przyrodnicy", początek działalności Harcerskiego Klubu Turystycznego "Trakt".
VII 1984 - XII 1985 BLIŻSZE KORZENIE:
11 PDH, 36 PDZ i HKT "Trakt": umocnienie zastępów ("Szarotki", "Świstaki", "Kobuzy").
I 1986 - VI 1987 BLIŻSZE KORZENIE:
11 PDH, 36 PDZ i HKT "Trakt" - na rozdrożu: turystyka czy obozownictwo w lesie? Początek współpracy z BKIK.
Obóz 1987 Jez. Smolęsko k. Szczecinka - pierwszy samodzielny (tj. z pełną pionierką, w lesie, nie na bazie) obóz naszego środowiska, jeszcze u boku 37 PDH "BKIK". Pierwszy obóz w stylistyce indiańskiej. Rok
1987/1988
Powstaje nowy Szczep przy SP-20, wyodrębnienie drużyny harcerek 434 PDH z 11 PDH. Współpraca z BKIK oraz z Duszpasterstwem, udział w "nielegalnym" zlocie Ruchu Harcerstwa Rzeczypospolitej, pierwsze zimowisko, pierwszy Biwak Wigilijny i Biwak Majowy.
Obóz 1988 Jez. Wielatowo k. Szczecinka. Obóz "rycerski", pierwszy całkowicie samodzielny organizacyjnie. Wyprawa do Malborka. Dla większości pierwsze trudne zmagania z piłą i siekierą. Rok
1988/1989
Zdobywamy nazwę "Leśni", drużyny harcerskie przyjmują miana 11 PDH - "BKB", 434 PDH - "Orejana". Umocnienie i rozwój całego środowiska. Kształtuje się śródroczny cykl imprez, potem powtarzany w kolejnych latach.
Obóz 1989
Jez. Dębno k. Szczecinka. Obóz "hakimski": The Legendary, The Best of... Oceniany często jako najlepszy w pierwszym pięcioleciu Szczepu :-) Rok
1989/1990
Dalszy rozwój i rozbudowa, w drużynach harcerskich są już po 4 zastępy. Intensywna praca przez rok, wyjazdy w góry, zimowisko w Żelaźnie. Przejście z SP-20 do harcówki na Os. Rzeczypospolitej 88

CIĄG DALSZY W PRZYGOTOWANIU

Aby wrócić na stronę główną lub zajrzeć do innych działów, skorzystaj z menu po lewej stronie.
Jeśli klikniesz tu, STRONA GŁÓWNA otworzy się w nowym oknie.